Asistan Doktorlara Eş Durumu Ataması

EŞ DURUMU MAZERETİ İÇİN BAŞVURULAR

Fakültede Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği


UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA EŞ DURUMU MAZERETİYLE GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için; eşinizin çalıştığı ilde, uzmanlık öğrenciliğine (asistanlığa) devam ettiğiniz uzmanlık dalında eğitim veren bir uzmanlık eğitimi kurumu olmalıdır.

2 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için uzmanlık öğrenciliğine yerleştiğiniz TUS ya da YDUS’da almış olduğunuz puanın, geçiş yapmak istediğiniz kurumun ilgili biriminin aynı dönemdeki en küçük yerleştirme puanından (veya o dönemde yoksa son üç sınav dönemindeki ortalama en küçük yerleştirme puanından) yüksek olması gerekmektedir.

3 – Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmeniz için eşinizin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda çalıştığını ve,

b) eğitim aldığınız ilde eşinizin kurumu veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi gerekmektedir.

4 – Başvurunuzu mutlaka kurumunuz aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kuruluna ulaştırmanız gerekmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

SORU 1 – Başvurumu nereye ve nasıl yapabilirim?
Başvurunuzu Kurumunuz (Eğitim Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesi) aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurunuz Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreteryasına ulaştırılır.

SORU 2 – Hangi belgeler gerekli?
– Eşinizin
kurumundan aldığı; hangi kanun kapsamda, hangi unvan ile çalıştığı ve sizin çalıştığınız ilde uygun kadronun olmadığı ifadesi bulunan çalışma belgesi.
– Evlilik bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (dilekçenin verildiği gün veya en fazla üç gün önce alınmış)
– Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğinizi gösteren TUS ya da YDUS sonuç belgesi. (www.osym.gov.tr adresinden alınmış olan çıktı)
– (Yönetmeliğin yayımından önce yerleştirilmiş iseniz) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine tâbi olduğunuza dair, halen uzmanlık öğrencisi olduğunuz eğitim kurumundan aldığınız resmi belge.

SORU 3 – TUK ne zaman toplanır ve benim başvurumu ne zaman görüşür?
Yönetmeliğe göre Tıpta Uzmanlık Kurulu yılda en az iki defa toplanmaktadır. Ancak; gündemin yoğunluğu çerçevesinde daha sık toplanabilmektedir. Kurul başvurunuzu bizzat değerlendirebileceği gibi kuracağı komisyonlar aracılığı ile de değerlendirebilir.

SORU 4 – Başvurumun sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığınızla ilgili ön incelemeden sonra Kurul başkanı uygun bulduğu takdirde başvurunuz gündeme alınacaktır. Başvuru karara bağlandığında Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreteryası ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere kurumuna bildirir.

SORU 5 – Başvurum kabul edildikten ne kadar süre sonra geçişim yapılır?
Başvurunuz karara bağlandıktan sonra geçiş yaptırılmak üzere Kurul kararı ilgili kurumlara (Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve/veya Yükseköğretim Kurulu) gönderilecektir. İlgili kurumlar kendi mevzuatları çerçevesinde geçiş işleminizi gerçekleştirecektir.

  • Benzer yazı yok

  • Bu site Dr.Rıza Eröksüz tarafından kurulmuştur. 2010. , Site Sponsoru: DrTus.com
    Mecburi Hizmet Hakkında Herşey....
    Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Mecburi hizmet, Doktor mecburi hizmet, mecburi hizmet kuraları, mecburi hizmet bölgeleri, eş durumu ve mecburi hizmet, tus mecburi hizmet, mecburi hizmet süreleri, mecburi hizmet istifa, mecburi hizmet sorular, mecburi hizmet ve askerlik